O mnie

Jestem rodowitym Koszalinianinem. W 1979 roku zostałem absolwentem Szkoły Podstawowej numer 9 w Koszalinie, później jako laureat wojewódzkiej olimpiady chemicznej zostałem przyjęty jako zwolniony egzaminu do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Koszalinie, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W 1983 zdałem egzamin maturalny. Po zdaniu egzaminu wstępnego rozpocząłem w październiku 1983 roku studia na Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie. Po ukończeniu studiów, w październiku 1990 roku rozpocząłem roczny staż lekarski w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, po ukończeniu którego od 1 października 1991 roku zostałem pracownikiem Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie jako młodszy asystent, następnie  jako asystent i starszy asystent. W 1995 roku po ukończeniu 3 letniego stażu specjalizacyjnego zdałem państwowy egzamin specjalizacyjny 1 stopnia z chirurgii ogólnej. W 2002 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z urologii wg protokołu Europejskiej Unii Urologii (EBU), uzyskując tytuł specjalisty urologa i tytuł FEBU (Fellow of European Board of Urology). W czerwcu 2004 roku zakończyłem pracę w Oddziale Urologii w Szpitalu w Koszalinie i rozpocząłem pracę w NZOZ Uro-Med w Koszalinie. Od stycznia 2010 do lipca 2020 roku pracowałem w Poradni Urologicznej SPZOZ MSWiA w Koszalinie. Obecnie pracuję wyłącznie w moim Gabinecie prywatnym. Prywatną praktykę urologiczną prowadzę od 1995 roku. W mojej pracy urologa najwięcej czasu poświęcam onkologii urologicznej. Od 20 lat codziennie wykonuję osobiście badania USG układu moczowego oraz badania USG moszny. Od 25 lat szczególnie interesuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń seksualnych u mężczyzn, zwłaszcza zaburzeń wzwodu (impotencji) oraz zaburzeń wytrysku nasienia.